כתב ויתור

"אתר" זה או "אתר" מיועד למטרות מידע בלבד. יש להשתמש באתר רק לשימוש פרטני ולא מסחרי ותוכן באתר, כולל טקסט, גרפיקה, לוגו, תמונות, שמע, וידאו וכו 'הם רכוש האתר ואין לשכפל, להעביר או להפיץ ללא כתובה רְשׁוּת.

לידיעתך, באפשרותך להדפיס ולהוריד רק חלקים מחומרים מאזורים שונים באתר אך ורק לשימושך שאינו מסחרי, בתנאי שאתה מסכים שלא לשנות או למחוק כל הודעה בזכויות יוצרים או קניינים מהחומרים. כמו כן, אתה מסכים (באמצעות גישה לאתר זה) להעניק לנו רישיון תמידי שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, עולמי, עם הזכות לרישיון משנה, להעתיק, להפיץ, להעביר, ליצור עבודות נגזרות של, להציג בפומבי ולבצע בפומבי כל חומר ומידע אחר (כולל, ללא הגבלה, רעיונות הכלולים בו עבור מוצרים ושירותים חדשים או משופרים) שתגיש לכל האזורים הציבוריים באתר (כגון לוחות מודעות, פורומים וקבוצות דיון) או באמצעות דואר אלקטרוני אלינו בכל האמצעים ובכל אמצעי תקשורת הידוע או שעתיד להתפתח.

למרות שאנחנו עושים כל מאמץ לספק קבצים ללא וירוסים, אנו לא מתחייבים לקבצים ללא פגיעה. בנוסף לכך, באחריותם המלאה והבלתי מותנית של משתמשי האתר להעריך את הדיוק, השלמות והשימושיות של כל הדעות, הייעוץ, השירותים, הסחורה וכל מידע אחר הניתן באמצעות השירות או באינטרנט באופן כללי. איננו מתחייבים, בשום צורה שהיא ובמידה כלשהי, שהשירותים יהיו ללא הפרעה או נטולי שגיאות או שתוקנו פגמים בשירות. אתה מבין עוד כי האופי הטהור של האינטרנט מכיל חומרים לא ערוכים, שחלקם עשויים להיות מפורשים או פוגעים בעיניך. הגישה שלך לחומרים כאלה היא על אחריותך המלאה בלבד. אין לנו שליטה ואנחנו לא מקבלים אחריות כלשהי על חומרים כאלה.

מסמך מדיניות זה או כל מסמך או עמוד אחר באתר ניתן לערוך (לשנות או למחוק, במלואם או בחלקו, ללא כל הודעה מוקדמת) על פי שיקול דעתנו המלא וכל שינוי שייעשה יהיה אפקטיבי באופן מיידי ומחייב את המשתמשים הקיימים והפוטנציאליים. . לפיכך אנו קוראים שכל המשתמשים באתר זה יבדקו באופן קבוע את תנאי השימוש ומסמכי מדיניות אחרים המופיעים באתר בכדי להישאר מודעים לשינויים, אם בכלל. לידיעתך, ביקור באתר ייחשב כהסכמתך הסופית למדיניות הפרטיות המקורית או לשינוי או למדיניות אחרת. במקרה שמבקר האתר אינו רוצה להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה, הוא רשאי שלא לגשת לאתר או להשתמש בו.

השימוש באתר ובשירות זה מצביע על כך שקראת והסכמת למאמר שלנו הצהרת אחריות, מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש וכל מסמכים אחרים. כל הזכויות שלא ניתנו במפורש בזאת שמורות. ניתן לשנות את תוכן הצהרה זו בכל עת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי.